Grzegorz Stępniak

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Doktor nauk humanistycznych, autor rozprawy doktorskiej poświęconej queerowym implikacjom dzieciństwa, dorosłości i starości w amerykańskim performansie i kinie niezależnym, ukończył Wiedzę o Teatrze i Dramatologię UJ oraz dramaturgię IT. Studiował na Uniwersytecie w Pittsburghu, w School of Theatre, Film and Television na UCLA w Los Angeles oraz na American and Ethnicity Studies Department na University of Southern California, pod kierunkiem Judith „Jacka” Halberstam. Trzykrotny stypendysta japońskiej Fundacji SYLFF i Ministra Edukacji. Publikował m.in. w: "Notatniku Teatralnym", "Didaskaliach", "Opcjach", "Fragile", „Dwutygodniku”, „Ha!Arcie”. Wieloletni Koordynator Programowy festiwalu OFF PLUS CAMERA, współpracuje z festiwalem Boska Komedia, Łaźnią Nową w Krakowie, tłumaczy filmy i teksty naukowe.

Organizatorzy

Slider

Patronat honorowy

Image is not available
Image is not available

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Slider

Patronat medialny

Slider

SPONSORZY

Slider